Rezydencja №54

Zobacz listę dostępnych mieszkań i miejsc parkingowych

Parking podziemny
Parter
Piętro pierwsze
Piętro drugie

29 mieszkań segmentu premium

wyjątkowo wysoki standard wykończenia części wspólnej

Parking podziemny

Dostępne miejsca parkingowe
0%

Miejsce Parkingowe p1

Miejsce Parkingowe p2

Miejsce Parkingowe p3

Miejsce Parkingowe p4

Miejsce Parkingowe p5

Miejsce Parkingowe p6

Miejsce Parkingowe p7

Miejsce Parkingowe p8

Miejsce Parkingowe p9

Miejsce Parkingowe p10

Miejsce Parkingowe p11

Miejsce Parkingowe p12

Miejsce Parkingowe p13

Miejsce Parkingowe p14

Miejsce Parkingowe p15

Miejsce Parkingowe p16

Miejsce Parkingowe p17

Miejsce Parkingowe p18

Miejsce Parkingowe p19

Miejsce Parkingowe p20

Miejsce Parkingowe p21

Miejsce Parkingowe p22

Miejsce Parkingowe p23

Miejsce Parkingowe p24

Miejsce Parkingowe p25

Miejsce Parkingowe p26

Miejsce Parkingowe p27

Miejsce Parkingowe p28

Parter

Dostępne mieszkania na parterze
0%

Mieszkanie M1

Powierzchnia: 49,20 m2

Mieszkanie M2

Powierzchnia: 50,50 m2

Mieszkanie M3

Powierzchnia: 52,50 m2

Mieszkanie M4

Powierzchnia: 52,60 m2

Mieszkanie M5

Powierzchnia: 51,30 m2

Mieszkanie M6

Powierzchnia: 32,40 m2

Mieszkanie M7

Powierzchnia: 61,00 m2

Mieszkanie M8

Powierzchnia: 70,50 m2

Mieszkanie M9

Powierzchnia: 59,10 m2

Piętro Pierwsze

Dostępne mieszkania na piętrze pierwszym
0%

Mieszkanie M10

Powierzchnia: 74,30 m2

Mieszkanie M11

Powierzchnia: 58,60 m2

Mieszkanie M12

Powierzchnia: 50,00 m2

Mieszkanie M13

Powierzchnia: 53,10 m2

Mieszkanie M14

Powierzchnia: 52,60 m2

Mieszkanie M15

Powierzchnia: 51,60 m2

Mieszkanie M16

Powierzchnia: 32,10 m2

Mieszkanie M17

Powierzchnia: 60,90 m2

Mieszkanie M18

Powierzchnia: 70,40 m2

Mieszkanie M19

Powierzchnia: 59,90 m2

Piętro Drugie

Dostępne mieszkania na piętrze drugim
0%

Mieszkanie M20

Powierzchnia: 74,20 m2

Mieszkanie M21

Powierzchnia: 57,30 m2

Mieszkanie M22

Powierzchnia: 49,90 m2

Mieszkanie M23

Powierzchnia: 52,30 m2

Mieszkanie M24

Powierzchnia: 52,90 m2

Mieszkanie M25

Powierzchnia: 51,40 m2

Mieszkanie M26

Powierzchnia: 32,10 m2

Mieszkanie M27

Powierzchnia: 60,70 m2

Mieszkanie M28

Powierzchnia: 70,00 m2

Mieszkanie M29

Powierzchnia: 59,80 m2